Szkoła w Klwatce Królewskiej.

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami- 27 kwietnia 2017 r. tj. czwartek, godzina 16.00

Serdecznie zapraszamy na spotkania rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej z wychowawcami klas, które odbędą się w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00